Description

zvyk soudců připisovat jednotlivcům určité rysy, vlastnosti nebo role pouze na základě jejich příslušnosti k určité sociální skupině

Additional notes and information

Označuje také zvyk soudců nezpochybňovat škodlivé stereotypy, a tím je utužovat.