Description

den praksis, at dommere tilskriver en enkeltperson specifikke egenskaber, karakteristika eller roller udelukkende på grundlag af hendes eller hans tilhørsforhold til en bestemt social gruppe

Additional notes and information

Det henviser også til den praksis, at dommere gør skadelige stereotyper varige gennem deres manglende evne til at anfægte stereotypi.