Description

Stereotipizacije u sudstvu je praksa sudija i sutkinja da pojedincu pripisuju određene osobine, karakteristike ili uloge isključivo na osnovu njegovog članstva u određenoj društvenoj grupi.

Additional notes and information

Također se odnosi na praksu sudija i sutkinja da održavaju štetne stereotipe zbog nesposobnosti da ospore stereotipe.