Description

Осуђивачка стереотипија је пракса судија да појединцу приписују одређене особине, карактеристике или улоге искључиво на основу њеног или његовог чланства у одређеној друштвеној групи. Видети такође: родна стереотипизација; штетни стереотипи

Additional notes and information

Такође се односи на праксу судија да одржавају штетне стереотипе због њихове неспособности да оспоре стереотипе.