Moterų ir vyrų pensijų skirtumas gali būti suprantamas kaip per gyvenimą susikaupusių lyčių nelygybių suma, įskaitant skirtumus gyvenimo eigoje (motinystės bauda), segreguota darbo rinka ir lyčių pagrindu egzistuojančios socialinės normos bei stereotipai apskritai. Todėl labai svarbu ne tik pailiustruoti tokį palyginimą, bet ir apsvarstyti, kaip moterų ir vyrų pensijų skirtumai yra susiję su plačiau visuomenėje egzistuojančiomis lyčių nelygybės apraiškomis.

Šiame pranešime nurodomi tikslai siekiant plėtoti kai kuriuos paminėtus aspektus ir pateikiama dabartinės ES politikos apžvalga bei esama padėtis visose ES Valstybėse narėse pensijų srityje. Tokiu būdu pateikiamas moterų ir vyrų pensijų skirtumų kontekstas atsižvelgiant į svarbiausias lyčių lygybės indekso sritis ir apibūdinama su ekonominiu savarankiškumu susijusi dabartinė nelygybės išraiška. Pranešimo baigiamojoje dalyje aptariama, kaip pasiekti, kad egzistuojanti lyčių nelygybė padėtų panaikinti moterų ir vyrų pensijų skirtumus ateityje.

Monitoring the Beijing Platform for Action

Facts and figures on women and men in the EU