The Gender Equality Index developed by the European Institute for Gender Equality (EIGE) shows that Finland has achieved “three–quarters equality”. While gender equality is high in Finland in European comparison, there is still room for improvement in many sectors of society.

According to the 2015 Gender Equality Index published by EIGE, Finland scored 73 out of 100. Finland is the second most equal country among the 28 countries included in the index. The highest score was achieved by Sweden, with 74 points. However, this also still falls far short of its target.

Based on the most recent statistics, the development in Finland has been reversed in some areas. Particularly in political and financial decision making, equality between men and women has taken a turn for the worse, which may show in Finland’s ranking in the next edition of the Gender Equality Index to be published in 2017.

EIGE’s Gender Equality Index measures equality between women and men and the social achievement of the country in six core domains: work, money, knowledge, time, power and health. Finland gets its lowest score (61/100) from the domain of time: women continue to take more responsibility for domestic and childcare activities than men. In EU countries on average, the situation is worse still (38/100).

Finland’s score was negatively affected by the pay gaps between women and men and the impact of traditional gender roles in career choices. In the domain of health, Finland was slightly below the EU on average.

The index also includes a satellite domain of violence against women. EIGE’s analysis shows that in countries where gender equality if high, violence against women is considered less acceptable and the trust in the police and justice institutions is higher. Therefore, violence is more likely to be reported. Finland clearly belongs to this group of countries, as according to the survey, women in Finland reported violence by a partner more frequently than in EU countries on average.

A panel open to the general public will be held at the Finnish Parliament Annex on 21 April 2016, where MPs from all parliamentary parties – Tarja Filatov (Social Democratic Party), Juhana Vartiainen (National Coalition Party), TBA (Centre Party); Heli Järvinen (The Greens), Eva Biaudet (Swedish People’s Party), Katja Hänninen (Left Alliance), Sari Tanus (Christian Democrats) and TBA (The Finns Party) – will be joining journalist Johanna Korhonen in a discussion on how Finland could work towards bridging the gender gap.

For further information:

European Institute for Gender Equality, Mira Banerjee, Head of Communications

Minna – Centre for Gender Equality Information (National Institute for Health and Welfare): Reetta Siukola, Development Manager, tel. +358 29 524 6523

Riittääkö Suomelle kolmen vartin tasa-arvo?

Euroopan tasa-arvoinstituutin EIGE:n kehittämä tasa-arvoindeksi osoittaa, että Suomi on saavuttanut ”kolmen vartin tasa-arvon”. Vaikka tasa-arvo on Suomessa eurooppalaisittain korkealla tasolla, se myös osoittaa, että kehittämistä on monilla yhteiskunnan aloilla.

EIGE:n vuonna 2015 julkaiseman indeksin mukaan Suomen pisteluku on 73, kun paras mahdollinen olisi 100. Suomi on 28 EU-maan vertailussa toiseksi tasa-arvoisin maa. Parhaaseen lukemaan yltää Ruotsi, mutta sekin on 74 pisteellään vielä kaukana tavoitteesta.

Uusimpien tilastojen mukaan Suomen kehitys näyttää kuitenkin osin kääntyneen laskuun. Tasa-arvo on heikentynyt erityisesti polittisen ja taloudellisen päätöksenteon alueilla, mikä saattaa vaikuttaa Suomen sijoitukseen, kun tasa-arvoindeksi julkaistaan seuraavan kerran vuonna 2017.

EIGE:n tasa-arvoindeksi mittaa naisten ja miesten tasa-arvoa ja yhteiskunnan tilaa kuudella osa-alueella. Ne ovat työ, raha, tieto, aika, valta ja terveys. Tasa-arvo toteutuu Suomessa heikoimmin (61/100) ajankäytössä: naiset tekevät kotitöitä ja kodin hoivatyötä edelleen selvästi enemmän kuin miehet. Muissa EU-maissa tilanne on keskimäärin vielä kehnompi (38/100).

Suomen lukemaa heikentävät myös naisten ja miesten väliset palkkaerot ja perinteisten sukupuoliroolien heijastuminen opinto- ja uravalintoihin. Terveyden tasa-arvo on Suomessa hieman huonompi kuin EU:ssa keskimäärin.

Indeksin ohessa verrataan tilastoja naisiin kohdistuvasta väkivallasta. EIGE:n analyysi osoittaa, että maissa, joissa tasa-arvoindeksi on korkea, naisiin kohdistuva väkivalta on vähemmän hyväksyttävää ja luottamus poliisi- ja oikeusviranomaisiin korkeampi. Näin ollen myös väkivaltatapauksia raportoidaan enemmän. Suomi kuului selkeästi tähän ryhmään. Puolison tai muun läheisen tekemää väkivaltaa raportoitiinkin EU:n keskiarvoa enemmän.

Pikkuparlamentissa 21. huhtikuuta 2016 järjestettävässä, kaikille avoimessa keskustelutilaisuudessa kansanedustajat Tarja Filatov (sd), Juhana Vartiainen (kok), Heli Järvinen (virh), Eva Biaudet (r), Katja Hänninen (vas) ja Sari Tanus (kd) keskustelevat toimittaja Johanna Korhosen johdolla muun muassa siitä, miten Suomi voisi kuroa umpeen tasa-arvossa olevat erot.

Lisätietoja:

European Institute for Gender Equality, viestintäpäällikkö Mira Banerjee

Tasa-arvotiedon keskus Minna (THL): kehittämispäällikkö Reetta Siukola, p. 029 524 6523