Daugiau sričių

Vyrai ir lyčių lygybė

Ekspertai, dirbantys lyčių lygybės srityje, ne vieną kartą pabrėžė, kaip svarbu įtraukti vyrus į lyčių lygybės užtikrinimą ir susijusias iniciatyvas. Iš tiesų, įtraukiant daugiau vyrų, lengviau iškelti lyčių lygybės klausimus, paskatinant vyrų atsakomybę. Kita vertus, reikia nepamiršti, kad vyrai taip pat turi lytį ir su jų lytimi susijusių specifinių problemų – nuo trumpesnės vidutinės gyvenimo trukmės, rizikingos elgsenos ir sveikatos problemų iki tėvystės, tėvystės atostogų bei lyčių stereotipų.

EIGE institutas vyrų ir lyčių lygybės klausimą sprendžia taikydamas dvejopą požiūrį. Pirmiausia paskirtas darbuotojas koordinuoja EIGE veiklą vyrų ir lyčių lygybės tema. Tada bandoma vadovautis horizontaliu požiūriu, integruojant vyrų aspektą į EIGE mokslinių tyrimų ir konsultavimo darbą, kai tai aktualu.

Skaitykite daugiau apie EIGE veiklą, susijusią su vyrais ir lyčių lygybe

Lyčių stereotipai

Net ir dabar, kai daugiau nei kada nors anksčiau moterų priimama į vadovaujamas pareigas organizacijose ir vis daugiau vyrų pasinaudoja savo teise į tėvystės atostogas, lyčių stereotipai tebėra gajūs. Vis dar galima pastebėti įsigalėjusį stereotipinį lyčių suvokimą skirtingose kartose, Europos Sąjungos šalyse ir įvairiose gyvenimo sferose. Tai matoma daugumoje kasdienių realijų, kur svarbus lyties aspektas – švietimo, darbo, šeimos ir santykių, sveikatos, laisvalaikio, tapatybės apibrėžimo, visuomeninio gyvenimo srityse.

Lyčių stereotipai įvairiais būdais daro plačią įtaką visuomenėje ir yra žalingi abiejų lyčių – ir moterų, ir vyrų – gyvenimui. Jie riboja žmonių laisvę ir pasirinkimą. Jie lemia diskriminaciją. Jie sukelia nereikalingų kančių. Dėl užslėpto lyčių stereotipų poveikio į juos reikia reaguoti įvairiuose lygmenyse ir tai turi daryti skirtingi veikėjai.

Skaitykite daugiau apie EIGE darbą, susijusį su lyčių stereotipais

Moterys ir vyrai, įkvepiantys Europą

2010 m. kovo 8 d. pradėta iniciatyva, pavadinta „Moterys įkvepiančios Europą“, pirmiausia buvo skirta pripažinti moteris, laužančias lyčių stereotipus, o vėliau ja imta pagerbti ir moteris, ir vyrus, kurie ėmėsi sėkmingų iniciatyvų lyčių lygybės srityje. 2014 m. kalendoriaus „Moterys ir vyrai, įkvepiantys Europą“ leidimas buvo paskutinis, kurį EIGE spausdino ir platino. Nuo 2015 m. nominacijas „Moterys ir vyrai, įkvepiantys Europą“ EIGE kaupia tik išteklių archyve.

Visi profiliai – iš kalendoriaus ir žiniatinklio – sudaro iniciatyvos „Moterys ir vyrai, įkvepiantys Europą“ išteklių archyvą, kuriame žiniasklaidos atstovai ir lyčių lygybe suinteresuotosios šalys gali ieškoti pranešėjų ir lyčių lygybės ekspertų iš įvairių sričių.

Jei norėtumėte gauti daugiau informacijos, nedvejodami parašykite adresu  wo_men@eige.europa.eu

Patekti į moterų ir vyrų, įkvepiančių Europą, išteklių archyvą