Lyčių statistika

Statistika, kurioje tinkamai atspindimi moterų ir vyrų padėties skirtumai ir nelygybė visose gyvenimo srityse

Tai yra statistika, kurioje tinkamai atspindimi moterų ir vyrų padėties skirtumai ir nelygybė visose gyvenimo srityse. Lyčių statistika apibrėžiama šių ypatybių visuma: (a) duomenys renkami ir pateikiami suskirstyti pagal lytį kaip pagrindinė ir visuotinė klasifikacija; (b) duomenys atspindi lyčių klausimus; (c) duomenys grindžiami sąvokomis ir apibrėžtimis, kurios tinkamai atspindi moterų ir vyrų skirtingumą ir apima visus jų gyvenimo aspektus; ir (d) duomenų rinkimo metoduose atsižvelgiama į stereotipus ir socialinius bei kultūrinius veiksnius, galinčius sukelti šališkumą lyčių atžvilgiu (tarp šališkumo lyčių atžvilgiu renkant duomenis pavyzdžių minėtini nepakankami duomenys apie moterų ekonominę veiklą, nurodomas mažesnis nei faktinis mergaičių, jų gimimų ar mirčių skaičius, nepakankami duomenys apie smurtą prieš moteris).

 

 

Check out EIGE’s Gender Statistics Database