Mūsų darbai

EIGE, būdama savarankiška institucija, veikia vadovaudamasi Europos Sąjungos politikos ir iniciatyvų sistema. Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba instituto tikslus ir uždavinius apibrėžė jo įsteigimo reglamente, be to, priskyrė jam pagrindinį vaidmenį skatinant moterų ir vyrų lygybę visoje Europos Sąjungoje bei kovojant su iškylančiais sunkumais.

EIGE institutas, siekdamas palaikyti išsamia informacija grindžiamą politikos formavimą, prisideda prie lyčių lygybės Europoje skatinimo, teikdamas aukšto lygio žinias Europos Komisijai, Europos Parlamentui, valstybėms narėms ir plėtros šalims.

EIGE renka, analizuoja, apdoroja ir platina duomenis bei informaciją lyčių lygybės klausimais, patikrina jų patikimumą, paverčia juos palyginamais ir svarbiais naudotojams.

EIGE 2016–2018 m. Single Programming dokumentas

Metinės ataskaitos

Europos geros administracinės elgsenos kodeksas

Įsteigimo reglamentas (reglamentas (EB) Nr. 1922/2006) 

Europos lyčių lygybės instituto išorinis vertinimas