Jens van Tricht

Become a Supporter NOW!

Jens van Tricht
Netherlands
Director
To achieve social justice, we need to end violence against women and the dominant culture of violent masculinity. Violence is at the same time the ultimate expression of dominance and inequality, and the ultimate means thereto. Men need to become a part of the solution. The first step to do so, it by speaking out. Next, to act up. And to transform masculinities for a better world.
Read the statement in Dutch
Om sociale rechtvaardigheid te bereiken moeten we een eind maken aan geweld tegen vrouwen en de cultuur van gewelddadige mannelijkheid. Geweld is tegelijkertijd de ultieme uitdrukking van dominantie en ongelijkheid, en het ultieme middel daartoe. Mannen moeten deel worden van de oplossing. De eerste stap is om je uit te spreken. En vervolgens ook te handelen. En dan mannelijkheid te transformeren voor een betere wereld.